Ελληνικά | English
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Χάρτης Ιστοχώρου
Προσφορές
Προσφορά για αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, που Αφορούν στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας | 22/03/2013
Προσφορά για αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, που Αφορούν στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στο «ΠρόγραμΠροσφορά για αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, που Αφορούν στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στο «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής σε Μετανάστες και Ξενόγλωσσους Κατοίκους της Κύπρου» Προκήρυξη | Έγγραφα
Προσφορές που δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | 07/10/2008

Για όλες τις προσφορές που αφορούν το ΕΚΤ και δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, παρακαλώ συνδεθείτε με την πιο κάτω ιστοσελίδα:

http://ted.europa.eu

Προσφορές που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας | 07/10/2008

Για προσφορές που αφορούν το ΕΚΤ και δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, παρακαλώ συνδεθείτε με την πιο κάτω ιστοσελίδα:

www.mof.gov.cy

email this page print this page top of the page
©2008 Republic of Cyprus, Ministry of Education and Culture | Αποποίηση Design & Development by BDigital | Powered by WebStudio
Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία.